הלוואות לעמיתים

 

הלוואות לעמיתים

תהליך הגשת המסמכים לקבלת הלוואה:

עמיתים המבקשים לקבל הלוואה מהקופה יפנו בכתב למשרדי הקופה או באמצעות שליחת הבקשה בפקס

להורדת טופס בקשה לקבלת הלוואה <לחץ כאן>

  • אל טופס בקשה לקבלת הלוואה יש לצרף:
  • צלום תעודת זהות
  • צלום המחאה מבוטלת התואמת את פרטי החשבון לזיכוי
  • שלושה תלושי שכר אחרונים (עמית שכיר)
  • אישור רואה חשבון אחרון להכנסה שנתית אחרונה (עמית עצמאי)

שליחת המסמכים המצוינים בסעיף  לעיל תעשה באמצעות אחד מאלה:

  • פקס -03-5614649
  • שליחת המסמכים בדואר לכתובת: החשמונאים 88 תל אביב
  • ניתן להגיע עם המסמכים המצוינים לעיל אל משרדי הקופה הממוקמים ברחוב החשמונאים 88 תל אביב

עמית יקר,

שעות פעילות המשרד בימים א-ה בין השעות  08:00-16:00, נשמח לעמוד לשירותך.

בברכה,

עוצ”מ אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע”מ

* האגודה תהא רשאית, אך לא חייבת, לתת הלוואות לעמיתים בסכומים ובתנאים הקבועים בהסדר התחוקתי.

אגודה שיתופית לניהול קופות גמל