הכרעות עקרוניות

 

בעקבות פרסומו ב- 15 למרץ 2011 של חוזר מספר 2011-4-1, “הכרעה לעניין פיצוי בשל איחור במשיכה של כספים או בשל איחור בהעברה של כספים בין קופות גמל או בין מסלולי השקעה” ועל מנת לאפשר טיפול מהיר ויעיל בפניות הקשורות לחוזר זה, נפתחה תיבת מייל ייעודית בעוצ”מ אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע”מ
תיבת מייל ייעודית זו נוצרה על מנת לקבל פניות ובקשות הנוגעות לתקופת ההשבה (ה- 1 ליוני 2008 ועד ה- 31 לדצמבר 2008)..
נבקשכם להפנות לתיבת מייל אך ורק את פניותיכם הקשורות לתקופת ההשבה ולא לתיבת המייל המפורסמת באתר האוצר לצורך העברת כספים בין קופות גמל.
כתובת מייל הייעודית: HACHRAA@OTZEM.CO.IL
בברכה,
עוצ”מ אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע”מ