חברי דירקטוריון וועדותיו

חברי דירקטוריון

שם השכלה תפקיד עיסוק
אבידן יחיאל תיכונית מקצועית יו”ר הנהלה מנה”ח,עצמאי
דרור יעקובסון, רו”ח אקדמאית – רואה חשבון חבר הנהלה, דח”צ רואה חשבון, עצמאי
שרה אבירן אקדמאית – מינהל עסקים חברת הנהלה, דח”צ קצינת ציות לשעבר
שני ארז, רו”ח אקדמאית- רואה חשבון חבר הנהלה רואה חשבון
אבטבי בצלאל תיכונית חבר הנהלה ניהול, פנסיונר
טרוזמן דבורה על תיכונית חברת הנהלה ברית פיקוח(ביקורת)
נפתלי נתן אקדמאית –כלכלה חבר הנהלה כלכלן, עצמאי
עמית שלמה מנהל חשבונות מדופלם חבר הנהלה מנה”ח, פנסיונר
טביביאן רוני אקדמאית-חשבונאות חבר הנהלה חשב
שלמה מיכאל תיכונית חבר הנהלה עובד יצור
שמש מנשה אקדמאית חבר הנהלה מנהל מעבדה
לוי רפאל, רו”ח אקדמאית- רואה חשבון חבר הנהלה רואה חשבון

חברי ועדת השקעות

שם השכלה תפקיד
אלה אפלמן אקדמאית – כלכלה וניהול יו”ר, נח”צ (נציגה חיצונית)
ורדי דניאל, רו”ח אקדמאית-רואה חשבון דירקטור פנימי
נתן נפתלי אקדמאית – כלכלה דירקטור פנימי

*  ועדת השקעות מתכנסת אחת לשבועיים

חברי ועדת ביקורת 

שם השכלה תפקיד
דרור יעקובסון, רו”ח אקדמאית – רואה חשבון יו”ר , דח”צ
שרה אבירן אקדמאית – מנהל עסקים דח”צ
לוי רפאל, רו”ח אקדמאית – רואה חשבון דירקטור פנימי
טרוזמן דבורה על תיכונית דירקטור פנימי
שלמה מיכאל תיכונית דירקטור פנימי

*  ועדת ביקורת מתכנסת לפחות אחת לרבעון

אגודה שיתופית לניהול קופות גמל