בעלי מניות בעלי שליטה וצדדים קשורים

 

 

בעלי מניות עיקריים

אין בעלי מניות (אגודה שיתופית)

בעלי שליטה

אין בעלי שליטה (אגודה שיתופית)

צדדים קשורים

אין צדדים קשורים ואין עסקאות עם צדדים קשורים.

 

אגודה שיתופית לניהול קופות גמל