הנהלה ועובדים

 עובדי עוצ”מ לשרותכם

לצד הניהול המקצועי של הכסף, עוצ”מ רואה חשיבות עליונה במתן שירות מהמעלה הראשונה לעמיתים. ההון האנושי בו התאפיינה עוצ”מ הוא מהטובים בישראל. מסירות, רגישות ורמת שירות גבוהה הן חלק מובנה בעוצ”מ לאורך עשרות שנות פעילות ברוכה. מצורפות כאן רשימת הטלפונים וכתובות המייל של עובדי עוצ”מ – לשרותכם.

אל תהססו לפנות בכל שאלה ועניין.

טלפון:  03-5614646               פקס 03-5614649

אגודה שיתופית לניהול קופות גמל