דוח חודשי

דוח חודשי מסלול לבני 50 עד 60 – 11.2016
דוח חודשי מסלול לבני 60 ומעלה – 11.2016
דוח חודשי מסלול לבני 50 ומטה – 11.2016
דוח חודשי מסלול אגח – 11.2016
דוח חודשי מסלול לבני 50 עד 60 – 12.2016
דוח חודשי מסלול לבני 60 ומעלה – 12.2016
דוח חודשי מסלול לבני 50 ומטה – 12.2016
דוח חודשי מסלול אגח – 12.2016

דוח חודשי מסלול אגח-01.2017

דוח חודשי מסלול לבני 50 ומטה -01.2017

דוח חודשי מסלול לבני 50-60 -01.2017

דוח חודשי מסלול לבני 60 ומעלה -01.2017

דוח חודשי מסלול אגח-02.2017

דוח חודשי מסלול לבני50 ומטה-02.2017

דוח חודשי מסלול לבני 50-60 -02.2017

דוח חודשי מסלול לבני 60 ומעלה 02.2017

דוח חודשי מסלול אגח-03.2017

דוח חודשי מסלול לבני 50 ומטה 03.2017

דוח חודשי מסלול לבני 50-60 03.2017

דוח חודשי מסלול לבני 60 ומעלה 03.2017

דוח חודשי מסלול אג”ח 04.2017

דוח חודשי מסלול לבני 50 ומטה 04.2017

דוח חודשי מסלול לבני 50-60 04.2017

דוח חודשי מסלול לבני 60 ומעלה 04.2017

דוח חודשי מסלול אג”ח 05.2017

דוח חודשי לבני 50 ומטה 05.2017

דוח חודשי לבני 50-60 05.2017

דוח חודשי לבני 60 ומעלה 05.2017

דוח חודשי מסלול אג”ח 06.2017

דוח חודשי מסלול לבני 50 ומטה 06.2017

דוח חודשי מסלול לבני 50-60 06.2017

דוח חודשי מסלול 60 ומעלה 06.2017

דוח חודשי מסלול אג”ח 07.2017

דוח חודשי מסלול לבני 50 ומטה 07.2017

דוח חודשי מסלול 50-60 07.2017

דוח חודשי מסלול 60 ומעלה 07.2017

דוח חודשי מסלול אג”ח 08.2017

דוח חודשי מסלול לבני 50 ומטה 08.2017

דוח חודשי מסלול לבני 50-60 08.2017

דוח חודשי מסלול לבני 60 ומעלה 08.2017

דוח חודשי מסלול אג”ח 09.2017

דוח חודשי מסלול לבני 50 ומטה 09.2017

דוח חודשי מסלול לבני 50-60 09.2017

דוח חודשי מסלול לבני 60 ומעלה 09.2017

דוח חודשי מסלול אג”ח 10.2017

דוח חודשי מסלול לבני 50 ומטה 10.2017

דוח חודשי מסלול לבני 50-60 10.2017

דוח חודשי מסלול לבני 60 ומעלה 10.2017

דוח חודשי מסלול אג”ח 11.2017

דוח חודשי מסלול לבני 50 ומטה 11.2017

דוח חודשי מסלול לבני 50-60 11.2017

דוח חודשי מסלול לבני 60 ומעלה 11.2017

דוח חודשי מסלול אג”ח 12.2017

דוח חודשי מסלול 50 ומטה 12.2017

דוח חודשי מסלול 50-60 12.2017

דוח חודשי מסלול 60 ומעלה 12.2017

דוח חודשי מסלול אג”ח 01.2018

דוח חודשי מסלול 50 ומטה 01.2018

דוח חודשי מסלול 50-60 01.2018

דוח חודשי מסלול 60 ומעלה 01.2018

דוח חודשי מסלול אג”ח 02.2018

דוח חודשי מסלול 50 ומטה 02.2018

דוח חודשי מסלול 50-60 02.2018

דוח חודשי מסלול 60 ומעלה 02.2018

דוח חודשי מסלול אג”ח 03.2018

דוח חודשי מסלול 50 ומטה 03.2018

דוח חודשי מסלול 50-60 03.2018

דוח חודשי מסלול 60 ומעלה 03.2018

דוח חודשי מסלול אג”ח 04.2018

דוח חודשי מסלול 50 ומטה 04.2018

דוח חודשי מסלול 50-60 04.2018

דוח חודשי מסלול 60 ומעלה 04.2018

דוח חודשי מסלול אג”ח 05.2018

דוח חודשי מסלול 50 ומטה 05.2018

דוח חודשי מסלול 50-60 05.2018

דוח חודשי מסלול 60 ומעלה 05.2018

דוח חודשי מסלול אג”ח 06.2018

דוח חודשי מסלול 50 ומטה 06.2018

דוח חודשי מסלול 50-60 06.2018

דוח חודשי מסלול 60 ומעלה 06.2018

דוח חודשי מסלול אג”ח 07.2018

דוח חודשי מסלול 50 ומטה 07.2018

דוח חודשי מסלול 50-60 07.2018

דוח חודשי מסלול 60 ומעלה 07.2018

דוח חודשי מסלול אג”ח 08.2018

דוח חודשי מסלול 50 ומטה 08.2018

דוח חודשי מסלול 50-60 08.2018

דוח חודשי מסלול 60 ומעלה 08.2018

דוח חודשי מסלול אג”ח 09.2018

דוח חודשי מסלול 50 ומטה 09.2018

דוח חודשי מסלול 50-60 09.2018

דוח חודשי מסלול 60 ומעלה 09.2018

דוח חודשי מסלול אג”ח 10.2018

דוח חודשי מסלול 50 ומטה 10.2018

דוח חודשי מסלול 50-60 10.2018

דוח חודשי מסלול 60 ומעלה 10.2018

דוח חודשי מסלול אג”ח 11.2018

דוח חודשי מסלול 50 ומטה 11.2018

דוח חודשי מסלול 50-60 11.2018

דוח חודשי מסלול 60 ומעלה 11.2018

דוח חודשי מסלול אג”ח 12.2018

דוח חודשי מסלול 50 ומטה 12.2018

דוח חודשי מסלול 50-60 12.2018

דוח חודשי מסלול 60 ומעלה 12.2018

 

אגודה שיתופית לניהול קופות גמל